The Impact of Covid-19 Outbreak Process on Medical Education: the experience of Yeditepe University Faculty of Medicine

Guldal IZBIRAK, Serdar ÖZDEMİR, Ayşe Arzu AKALIN, Ozlem TANRİOVER, Bayram YILMAZ, Sina ERCAN
2021 Tıp Eğitimi Dünyası  
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın sürecinin olumsuz sonuçları, henüz 2019-2020 öğretim yılı tamamlanmadan, yükseköğrenim kurumlarına da yansımış ve bu doğrultuda fakültemiz de eğitimin koordinasyonu bağlamında gerekli tedbirleri ivedilikle almıştır. Nitekim, fakültemizde eğitime yönelik tüm kurul, komisyon ve koordinatörlüklerin temsiliyetinin sağlandığı ve Tıp Eğitimi Anabilim dalı öğretim üyelerinin de yer aldığı "acil durum yönetimi" mantığı ile çalışmalarını yürüten bir üst
more » ... l (Uzaktan Eğitim Komisyonu) oluşturmuştur. Bu kurul çalışmalarını yürütürken YÖK'ün ilgili duyuru ve tavsiye kararları, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin önerilerini referans alarak ve Tıp Dekanları Konseyinin görüşlerinden de yararlanarak Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programını yeniden düzenlemiştir. Bu bağlamda eğitim programı çıktıları göz önünde bulundurularak öğrenme ve öğretme ve ölçme değerlendirme yöntemlerine yönelik uzaktan eğitim uygulamaları planlanmıştır. COVID-19 salgın sürecinin eğitime ilişkin en temel etkisi, özellikle başlangıç aşamasında olmak üzere, tüm sürece egemen bir belirsizlik atmosferinin oluşmuş olmasıdır. Bir dizi olumsuz etkilerinin yanında, olumlu çıkarımlara örnek olarak fakültemizde karar alma süreçlerini daha dinamik bir hale getirdiği ve hızlı karar alma gereksiniminin gerek idari gerekse de eğitim örgütlenmesi bağlamında katılımcı yönetimin aktif bir biçimde sürece katkı yapmasının önünü açtığı söylenebilir. Bu makalede, Covid-19 sürecinin fakültemiz mezuniyet öncesi tıp eğitimine yansımaları ve sürecin yönetim ve yürütülmesine ilişkin deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır. Abstract: As the academic year 2019-2020 has not yet finished, the negative consequences of Covid-19 pandemic process which is still influencing the whole world, have also affected the universities. Our faculty has taken the necessary precautions in regard to coordination of the education, accordingly. Thus, a supreme board (Distance Education Commission) has been established comprisig representatives of educational boards and commissions and Medical Anahtar sözcükler: Covid-19, uzaktan eğitim, tıp eğitimi
doi:10.25282/ted.796193 fatcat:b3loqzebcfac5i7i2libkqcr7a