Erken Okuryazarlık Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesi

Sonnur Işıtan, Mesut Saçkes, Kazım Biber
2020 Yaşadıkça Eğitim  
Sesli kitap okuma etkinliklerinin çocukların okuma ve yazma becerilerinin gelişiminde ve ilerleyen yıllardaki okuma başarıları üzerinde etkilidir. Bu çalışmada ebeveynlerin evde çocuklarına düzenli kitap okumalarının çocuklarının yazı farkındalıkları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Balıkesir il merkezinde yaşayan orta sosyo-ekonomik düzeydeki uygun örnekleme yolu ile seçilmiş okul öncesi çağda 20 çocuk (7 erkek, 13 kız) ve anneleri oluşturmaktadır.
more » ... rmaktadır. Araştırmada tek grup ön test - son test deney öncesi desen kullanılmıştır. Çalışma grubundaki çocuklara ön test ve son test olarak Erken Çocukluk Dönemi Yazı Farkındalığı Kontrol Listesi uygulanmıştır. Çalışmada kitap okuma teknikleri konusunda bir eğitim verilmeksizin annelerden toplam 8 adet resimli kitabı haftada iki kez okumaları istenmiştir. Araştırma sonucunda annelerin ev ortamında çocuklarına sadece düzenli (nitelikli çocuk kitabı ile) kitap okuduğunda bile çocukların yazı farkındalığı becerilerinde artış olduğu saptanmıştır. Ebeveynlere yönelik farklı okuma tekniklerine ilişkin eğitim programlarının çocukların erken okur yazarlık becerilerine etkisini inceleyen deneysel çalışmalar yapılmalıdır.
doi:10.33308/26674874.2020342154 fatcat:flkrrmr7zbhwpbxafarovuil4a