Tip 1 Nörofibromatozis Hastasında Meme Kanseri Taraması Esnasında Tesadüfen Saptanan Dev Lateral Torasik Meningosel

Halilibrahim ÖZTÜRK, Banu ALICIOĞLU, Hüseyin ENGİN
2021 Medical Journal of Western Black Sea  
doi:10.29058/mjwbs.829873 fatcat:oqjdauqhw5bszmnovr7u5teovi