Guidelines for the management of non-infectious intermediate and posterior uveitis
Wytyczne leczenia nieinfekcyjnych zapaleń części pośredniej i tylnej błony naczyniowej

Marta Misiuk-Hojło, Anna Turno-Kręcicka, Barbara Biziorek, Małgorzata Laskowicz, Barbara Kozub, Joanna Przeździecka-Dołyk, Bogdan Batko
2018 Klinika oczna  
Wstęp Zapalenia błony naczyniowej (ZBN) stanowią jedną z wiodących przyczyn pogorszenia widzenia. Mogą prowadzić do licznych powikłań ocznych grożących nieodwracalną utratą wzroku. Istotnym warunkiem prawidłowego rozpoczęcia leczenia ZBN jest zebranie wywiadu z pacjentem i przeprowadzenie właściwej diagnostyki ukierunkowanej na poznanie przyczyny zapalenia. Podstawowym warunkiem podjęcia leczenia objawowego jest wykluczenie infekcyjnej etiologii choroby. We współczesnej okulistyce najwięcej
more » ... ności przysparza leczenie nieinfekcyjnych zapaleń błony naczyniowej (NZBN). Obowiązuje indywidualne podejście terapeutyczne zależne od lokalizacji zapalenia, towarzyszących manifestacji ogólnoustrojowych choroby autoimmunologicznej, współistnienia innych chorób ogólnoustrojowych, wieku pacjenta, obecnych powikłań okulistycznych zapalenia oraz działań niepożądanych leków. Leczenie NZBN wymaga ścisłej współpracy z lekarzami innych specjalności (np. reumatologami, lekarzami chorób zakaźnych, pulmonologami, nefrologami, neurologami, dermatologami). Należy pamiętać, że pierwszą manifestacją choroby ogólnoustrojowej może być ZBN. Obowiązujące główne linie terapeutyczne leczenia ogólnoustrojowego Pierwsza linia terapeutyczna -steroidy a. stosowane do uzyskania szybkiego efektu terapeutycznego w celu wygaszenia stanu zapalnego, b. rodzaj leku, dawkowanie oraz droga podania zależą od lokalizacji i stopnia nasilenia zapalenia oraz stanu pac jenta, c. przed ich podaniem należy wykluczyć przeciwwskazania, w tym infekcję ogólnoustrojową, rozregulowaną cukrzycę, aktywną chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz osteoporozę, a także uwzględnić interakcje z innymi lekami, d. preferowane stosowanie prednizonu lub prednizolonu, e. leczenie rozpoczynamy od dawki 0,5-1,0 mg/kg masy ciała/dobę w pojedynczej porannej dawce, w przypadku Wytyczne leczenia nieinfekcyjnych zapaleń części pośredniej i tylnej błony naczyniowej Guidelines for the management of non-infectious intermediate and posterior uveitis
doi:10.5114/ko.2018.81103 fatcat:2uegeihorzavrbi7sjudwetigq