GÜVENLİĞİN YENİ AKTÖRÜ SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KULLANIMINDA KARAR MEKANİZMALARI

Tarık AK, Gökhan SARI
2018 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
Özet Değişen güvenlik anlayışının doğal sonucu olarak çatışma ortamları da değişmiştir. Dolayısıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) günümüzün değişen çatışma ortamları için hayati derecede önemli görülen araçlar haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, bu değişen çatışma ortamlarında SİHA'ların durumunu tespit etmek, kullanımına ilişkin karar mekanizmaları bağlamında yetki ve sorumluluk ilişkisini açıklamaktır. Çalışmanın yöntemi, görsel ve yazılı basın ile
more » ... an ve literatüre bakılarak tanımlayıcı bir araştırma yöntemidir. Abstract Conflict environments have also changed as a result of changing security. So that Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and Armed Unmanned Aerial Vehicles (AUAV) have become vital vehicles for today's changing conflict environments. The aim of this study is to determine the status of the AUAVs in these changing conflict environments and to explain the relationship between authority and responsibility in the context of decisionmaking mechanisms. The method of the study is a descriptive research method based on visual and printed media, documents and literature.
doi:10.21733/ibad.474608 fatcat:dk4wywkwmbclzh5afggx4baegq