Authors response (January 23, 2020) to the letter to the Editor concerning the paper "The role of hospital environment and the hands of medical staff in the transmission of the Clostridioides (Clostridium) difficile infection"
Odpowiedź autorów (23 stycznia 2020) na list do Redakcji dotyczący artykułu "rola środowiska szpitalnego i rąk personelu medycznego w szerzeniu się zakażeń Clostridioides (Clostridium) difficile"

Monika Kabała, Małgorzata Aptekorz, Gajane Martirosian
2020 Medycyna Pracy  
Słowa kluczowe: zakażenia w opiece zdrowotnej, Clostridioides (Clostridium) difficile, spory, środowisko szpitalne, przenoszenie spor, C. diff Banana Broth
doi:10.13075/mp.5893.00981 pmid:32195998 fatcat:ceb5kvjepzcxlmw3yllffulx2q