Najnovšie trendy v meračských technológiach GPS-súmrak geodézie ?

Martin Kalafut
2005 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
Latest trends in the GPS measurements technologies-twilight of geodesy ? Nowadays, more and more sophisticated GPS measurement technologies offer, on one side, a straightforward simplification, robust integrated surveying and a large scale automatization of measurement methods in the field. On the other side, they become a new challenge for the qualified geodetical public that are faced with consequencies derived from this fact. First of all-the real danger of loss of the importancy of
more » ... ortancy of qualified geodetical education in conjunction with the practical use of latest GPS measurement technologies is the most crucial consequency. The main goal of the paper is to stimulate a serious discussion on this topic. Úvod V súčasnosti sme svedkami neustáleho rozširovania resp. rozsiahleho rozšírenia GPS a s ním spojených meračských technológii do takmer všetkých geodetických oblastí, pričom pre mnohé z nich sa tieto technológie dokonca stávajú primárnymi meračskými metódami. Ich sofistikovaná prepracovanosť a praktické prevedenie už dospelo do takého štádia a dosiahlo takú podobu, že je takmer nevyhnutné sa opýtať, čo má využívanie týchto meračských metód a postupov s geodéziou v jej štandardnom ponímaní spoločné. Technologický princíp stručne načrtnutých najnovších technologických trendov v meračských technológiách GPS by mohol byť východiskom na formulovanie odpovede na predchádzajúcu otázku. Aktuálne trendy v meračských technológiach GPS Ak by sme chceli vystihnúť jedným slovom najaktuálnejšie trendy a inovácie v meračských technológiach GPS, jednoznačne by bolo najlepšie použiť slovo integrácia, doplnené o prívlastok všestranná. Všestranná integrácia je skutočnosťou nielen v meračských metódach a postupoch, ale aj v technickej realizácii GPS prístrojov. Individuálne riešenia Ako príklad najnovšej technickej inovácie s absolútnym dôrazom na integráciu rôznych technických navzájom úplne odlišných-funkcií je možné uviesť najnovšiu RTK (Real Time Kinematic) zostavu značky Trimble, model R8, ako je to ilustrované na obr. 1. Obr. 1. Integrovaná RTK/PP zostava značky Trimble, model R8 Fig. 1. Integrated RTK/PP configuration of the Trimble label, model R8 V ľavej časti obr. 1 je ilustrovaná referenčná stanica pre merania v reálnom čase (RTK merania) umiestnená na statíve (s detailným záberom na GPS prijímač R8 v strede), ku ktorej už nie je nutné nič pripájať, obsahuje 127 1 Dr. Ing. Martin Kalafut, AGIS Slovakia, spol. s r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, tel./fax: 02/58238 367, agissk@netax.sk (Recenzovaná a revidovaná verzia dodaná 29. 4. 2005)
fatcat:g7s6kpjybrfo5ezxyempnvnfm4