СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ: РОЛЬ ТА ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВИ [chapter]

N. D. Skibun
2020 SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE AREA OF PHILOLOGICAL RESEARCHES  
СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ: РОЛЬ ТА ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВИ Скибун Н. Д. ВСТУП Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу та темпи впровадження його результатів у широке комерційне використання створюють передумови до змін та трансформацій моделей цивілізаційного розвитку суспільства. Так, у 50-60-х роках ХХ століття, коли почалися комерційне використання технології передачі зображення на великі відстані (телебачення), обчислювальної техніки
more » ... техніки (комп'ютери), програмне забезпечення та цифровізація інформації, стартував процес зародження нового інформаційного суспільства. Вказане відбувається на фоні подальшої цифровізації інформації, комунікацій, інформаційних (оброблення, передавання, отримання, збереження та захист інформації) та комунікативних процесів. Але це був тільки початок. За останні 50-70 років інформаційно-комунікаційні технології, технічне та кінцеве обладнання кардинально змінилося порівняно із тим, з якого все починалося. Так, нині малопотужний комп'ютер, нетбук, смартфон за технічними показниками навіть не можна порівнювати з першими комп'ютерами, беручи до уваги такі показники інформаційних процесів, як швидкість і обсяги передачі даних та обсяги збереження. При цьому завдяки електронним комунікаціям такий показник, як час, втратив актуальність, з огляду застосування цифрових форматів інформації та можливостей практично моментальної її передачі. Водночас необхідно зазначити, що головною ознакою ефективності та технологічності (використання новітніх технологій) є постійне зменшення вартості технології і засобів збереження інформації. Пріоритетними завданнями, що стоять перед владою, нині є створення умов покриття високошвидкісним інтернетом усієї території країни, інтеграція національного інтернет-простору у світовий, а також засобами комунікації якомога більшої кількості населення. Це сприятиме широкому впровадженню проектів інформатизації в рамках «цифрового суспільства», «цифрового уряду» та «цифрової економіки». Так, у рамках «цифрового суспільства» отримують підтримку з боку
doi:10.30525/978-9934-588-56-3.2.9 fatcat:bytohhkdg5gs3hw63tnxs2dlty