Vēsturisko mūrjavu ilgmūžības nodrošināšana Latvijas senatnes būvēs

Inta Kiriloviča, Margarita Karpe, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga
2018 Materials Science and Applied Chemistry  
Pētījumi par Latvijas kultūrvēsturisko ēku akmens materiālu koroziju kopš 1984. g. tiek veikti Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrā. Šie pētījumi sniedz bagātīgu materiālu krājumu un pieredzi saistībā ar senatnes būvju ilgmūžības nodrošināšanu. Katra objekta restaurācijas tehnoloģijas izstrādes pamatā ir jābūt rūpīgai izpētei. Līdzšinējā pieredze ir devusi vērtīgas atziņas par mūsdienās pieejamo javu saistvielu
more » ... saistvielu (portlandcementa, kaļķu u. c.) izmantošanas nosacījumiem restaurācijas procesos.Ensuring the Permanence of Historical Mortars within Buildings of LatviaSince 1984 research on corrosion of cultural heritage buildings of Latvia has been conducted in the Centre of Restoration and Conservation of Stone Materials, Institute of Silicate Materials, Riga Technical University. This research provides a wide collection of materials and experience in ensuring the permanence of historical buildings. Accurate investigations must be a fundamental part of the restoration technology of each object. The acquired experience has given valuable knowledge about the aspects of use of different binders (Portland cement, lime etc.) in restoration processes.Keywords – lime, corrosion, mortar, restoration, Roman cement, binder, salts
doi:10.7250/msac-2018-0008 fatcat:sokorlafozbbjhy2374xbftt3a