Vestibular papillomatosis mimicking genital warts in a pregnant woman

Atiye Ogrum, Hatice Yılmaz Doğru
2019 Turkderm  
Vestibuler papillomatozis (VP), vulvanın bir anatomik varyantı olarak kabul edilmekte olup, erkekteki penil incimsi papülün kadındaki karşılığı olduğu düşünülür. Kadınların yaklaşık %1'inde görülmekte olup, labia minör ve vajinal introitus çevresinde yerleşen küçük, pembe, yumuşak papüllerle karakterizedir. Genellikle semptom oluşturmamakla birlikte, bazı kadınlar kaşıntı, yanma, hassasiyet ve ağrı gibi şikayetlerden yakınırlar. Etiyolojisinde insan papillomavirüs suçlanmakla birlikte, bu
more » ... birlikte, bu ilişkiyi destekleyen bulguya rastlanmamıştır. VP ve genital verrü benzerliği nedeniyle yapılan gereksiz inceleme ve tedaviler hastalarda anksiyeteye neden olabilir. Burada, genital verrü tanısı nedeniyle sezaryen ile doğum planlanan 37 haftalık gebe kadın sunuldu. Anahtar Kelimeler: Vestibuler papillomatozis, vulvar vestibuler papillomatozis, gebelik, genital siğil Vestibular papillomatosis (VP) is considered as an anatomical variant of vulva and suggested as counterpart of pearly penile papules in males. The condition, approximately present in about 1% of women, is characterized by pink, smooth, small papules located around the labia minor and vaginal introitus. Although it usually shows no symptoms, some women suffer from complaints such as itching, burning, sensitivity, and pain. Despite human papillomavirus has been accused in the etiology, no outcomes are found to support this association. The similarity of VP to genital warts leads to unnecessary examinations and treatments, thus causing anxiety in patients. Here, we present a case with 37 weeks of pregnancy, who is planned to undergo cesarean section due to diagnosis of genital warts.
doi:10.4274/turkderm.galenos.2018.47701 fatcat:kc7b6267qfeb3awhp5bphfluqy