Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Metot: Osmanlı Arkeolojisi

Reyhan Körpe
2022 Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu Bildiriler II. Cilt   unpublished
Arkeoloji disiplini içine en son katılan çalışma alanlarından biri olan Osmanlı arkeolojisi terimi diğer arkeoloji dallarında olduğu gibi dönemsel ve coğrafi olarak sınırlanmış durumdadır. Osmanlı arkeolojisi dönem olarak Osmanlı devletinin kurulduğu 1299' dan, devletin sona erdiği 1922 yılına kadar yaklaşık 600 yıldan fazla süren bir zaman aralığını, coğrafi olarak ise imparatorluğun Asya, Avrupa ve Afrika' da kontrol ettiği kontrol ettiği toprakları kapsar. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan
more » ... smanlı İmparatorluğu topraklarında günümüzde yaklaşık 33 devlet bulunur. Ülke sınırları içinde yer alan farklı uluslardan ve dinlerden insanların yüzyıllar boyunca birlikte yaşamanın getirdiği kültürel etkileşimi sonucu bir Osmanlı tipi yaşam tarzı ortaya çıkmıştır. 1 Osmanlı kültürel mirasının maddi ve maddi olmayan izlerini üç kıtaya yayılmış ülkelerde görmek mümkündür. Kronolojik anlamda bu izler bölgede Bizans dönemi sonundan, 20. yüzyılın başına kadarki zaman aralığını da kapsamaktadır. Osmanlı arkeolojisi bir bakıma sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun arkeolojisi demek değildir. Aynı zamanda bir dönem arkeolojisi olan bu disiplin, Prehistorik dönemlerden günümüze, bölgenin tarihi kronolojisi içinde pek çok uygarlıktan çok daha uzun süre etkisini ve varlığını sürdürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu ve onun üzerinde yer aldığı coğrafyanın araştırılmasıdır.
doi:10.37879/9789751749994.2022.24 fatcat:wq3ws64dgndfjlpkct6jyhtyyq