Dlaczego tłumaczom języka migowego łatwiej tłumaczy się z języka A na język B?

Aleksandra Kalata-Zawłocka
2019 Między Oryginałem a Przekładem  
Why Is It Easier for Sign Language Interpreters to Interpret From Their Language A to B?Contrary to a view that is widely held among spoken language interpreters, according to which interpreting should be performed into one's native language, sign language interpreters prefer to interpret from spoken language to sign language, that is from their A language to their B language. This article explores origins of this phenomenon. It discusses three groups of factors due to which interpreting into
more » ... gn language is likely to be perceived as easier than into spoken language.
doi:10.12797/moap.25.2019.43.06 fatcat:5vpqairtujfvhjhgvde7goepl4