BAZI iŞLENMIş SOYA FASÜLYESİ LNL ÖRl\EKLERİNİN ÜREAZ AKTiviTE DÜZEYLERİ ÜZERIl\DE ARAŞTIRMALAR

ŞANLI Yusuf;BİLGİLİ
1989 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/vetfak_0000001203 fatcat:ndvsv23qo5hnjftlgy3nc33ws4