Összemérni az összemérhetetlent? Hallgatói tudományos diákköri teljesítmények értékelése az OTDK közgazdaságtudományi szekciójának tapasztalatai tükrében

Ágnes Wimmer, Katalin Takácsné György, László Koloszár, Ariel Zoltán Mitev
2021 Vezetéstudomány / Budapest Management Review  
Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) több ezer hallgató vesz részt 16, tudományterületenként szer­vezett szekcióban, tartalmilag és módszertanilag igen sokszínű pályamunkák bemutatásával. A kétévente megrendezett esemény versenyjelleggel is bír, szakmai tagozatonként csak egyetlen dolgozat érhet el első helyezést, így jelentős fele­lősség hárul az értékelési folyamat résztvevőire. A TDK a felsőoktatási tehetséggondozás kiemelt, hét évtizedes hagyományokkal rendelkező terepe,
more » ... l fiatal kutatók próbálják ki magukat: többségük számára ez az első alkalom, amikor külső szakmai visszajelzést kaphatnak munkájukra, ennek milyensége befolyással lehet pályájukra, a kutatáshoz való vi­szonyukra. A szerzők elemzésükben az értékelés szerepét és kihívásait vizsgálják az OTDK jelenleg legnagyobb, Közgazdaságtudományi Szekciójának tapasztalatai alapján, az írásbeli bírálatokra fókuszálva. Kiemelik a bírálati folyamat jellemzőit más felsőoktatási, illetve kutatási/publikációs értékelési helyzetekhez képest, megfogalmazzák az értékeléssel kapcsolatos elvárásokat, rámutatnak a főbb kihívásokra és a folyamat fejlesztésének irányaira. A tanulságok a tehetséggondozáson túlmutatóan a tudományos, oktatói-kutatói pályán előforduló más értékelési szituációk jobbítását is segíthetik.
doi:10.14267/veztud.2021.12.06 fatcat:tywvjthsobct5emk2k2tzrpfoe