SOSYAL PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜNDE YENİ YÖNTEM VE TÜRKİYENİN GÖRÜNÜMÜ

Selim COŞKUN, Nazlıhan ÖZGENÇ, Samet GÜNEŞ
2015 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi  
Öz GSYİH'nin sosyal refahın göstergesi olarak kullanımı 1960'lardan itibaren yoğunlukla eleştirilen bir konu olmasına rağmen 2008 yılında özellikle gelişmiş ülkeleri kapsayan ekonomik kriz ile birlikte GSYİH'nin gelişmiş ülkeleri olduğundan daha iyi, gelişmekte olan ülkeleri ise olduğundan daha kötü durumda gösterdiği; gelişmiş ülkelerin zayılıklarını perdelediği, gelişmekte olan ülkelerin ise kuvvetli özelliklerini yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. GSYİH'nin temsiliyet sınırının netleşmesi ile
more » ... n netleşmesi ile birlikte toplumların başarısının, ekonomik büyümenin ötesinde sosyal gelişme düzeyleri ile belirlenmesi gerektiği görüşleri ağırlık kazanmıştır. Bu noktada sosyal göstergelerin sayısı ve ağırlığı arttırılarak geliştirilen sosyal gelişmenin tespiti yöntemleri arasında, Social Progress Imperative tarafından Harvard Üniversitesi ve MIT akademisyenlerinin uluslararası iş çevreleriyle gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucu ortaya çıkarılan Sosyal Gelişme Endeksi dikkat çekmektedir. Sosyal Gelişme Endeksi'ni benzer çalışmalardan ayıran esas noktalar; sosyal gelişmeyi ekonomik başarıdan bağımsız şekilde değerlemek için ekonomik temeli olmayan çok sayıda ve geniş yelpazede göstergeler kullanılması ve toplumların sosyal gelişmenin farklı yönlerine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmesine imkân sağlayacak şekilde üç katmanlı olarak tasarlanmasıdır. Bu çalışmada, Sosyal Gelişme Endeksi modeli ve ülkemizin endeks boyutları itibarıyla görünümü incelenecektir.
doi:10.21560/spcd.05503 fatcat:vpxdiptaejgtblgcehderdkhqm