Öfversikt öfver de större bankernas ställning den 31 Januari 1911

1911 Ekonomisk Tidskrift  
doi:10.2307/3437858 fatcat:cgjqrzrqbza35amdz5vm4qyo54