Status žena u podunavskim zajednicama u starijem željeznom dobu

Daria Ložnjak Dizdar
2019 Prilozi Instituta za Arheologiju u Zagrebu  
Starije željezno doba na prostoru istočne Slavonije, zapadne Bačke i zapadnoga Srijema naseljavale su zajednice koje se povezuju s materijalnom kulturom grupe Dalj. Kontinuitet u naseljavanju i pokopavanju na istim položajima može se pratiti od kasnoga brončanog doba. U novim istraživanjima groblja iz kasnoga brončanog i starijega željeznog doba u Sotinu pronađeno je 119 grobova. Radi se o paljevinskim grobovima, pri čemu su spaljeni ostaci pokojnika s ostacima nošnje i osobnim predmetima u
more » ... im predmetima u većini grobova bili položeni u žare te poklopljeni zdjelom u funkciji poklopca. U grobovima starijega željeznog doba bili su položeni i keramički servisi sastavljeni od lonaca, šalica, kantharosa i zdjela koji su sadržavali piće i jelo – popudbinu u pogrebnome ritualu. Interdisciplinarne analize konteksta, nalaza i uzoraka omogućavaju detaljnije interpretacije pogrebnih običaja, identiteta i statusa pokojnika kroz analizu pojedinačnih grobova. Siguran kontekst u kojem su povezani keramički nalazi i nakit omogućavaju i detaljnije datacije inventara unutar starijega željeznog doba na prostoru Podunavlja, sagledanoga u mreži komunikacija i utjecaja vidljivih na predmetima i u pogrebnim običajima.
doi:10.33254/piaz.36.3 fatcat:zqssvd7mtra3xmtlttlnmv6wfu