ENZYMOLOGICAL STUDIES ON PREMALIGNANT LESIONS OF THE GASTRIC CANCER
胃癌とその発生母地に関する酵素化学的研究

Mitsuru ODAWARA, Hideo NISHIMURA, Katsue NAKAMURA, Susumu KAWAMURA, Mikio Hayakawa, Yoshiyuki HAMADA, Masatoshi WATANABE, Kenichi NODA, Yohei FUKUMOTO, Kiyohiro KAWAHARA, Tadayoshi TAKEMOTO
1978 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.75.450 fatcat:hvpey22rxnca5nnbh7i7t5tnmi