A collection of Litera for Volume 12, Issue 1

Editorial Office
1991 Literator  
Gedigte 85 Adne van Eeden Gedigte 86 Hans du Plessis Eindwedstryd 89 Uitnodiging Met die afdeling Litera tree ons toe tot die mark vir skeppende werk in al die tale waar daar normaalweg in Literator geskryf word. Dit is die wens van die Redaksie dat die gedigte en kortverhaal wat hierby verskyn, baie gedigte, kortverhale en prosa-en dramafragmente in ander inheemse tale sal roep, sodat hierdie blad één geintegreerde beeld van die korter skryfwerk van jong Suid-Afrikaanse skrywers kan bied. Dit
more » ... wers kan bied. Dit is met vreugde dat ons die uitnodiging aan veral digters en kortverhaalskrywers rig om skeppende werk voor te iê vir plasing in hierdie rubriek, met die voorbehoud dat ons nie oor die mannekrag beskik om daaroor te korrespondeer nie. Bydraes moet in dubbelspasiëring getik wees, met die naam en adres van die insender regs bo aan die eerste blad van gekramde tekste en op elke losbladvel wat gestuur word. Stuur alle bydraes aan Die hoofredakteur, Literator (629), Potchefstroomse Universiteit vir CHO, Potchefstroom 2520.
doi:10.4102/lit.v12i1.753 fatcat:rn4mqkdwsbepbjpl3rrwzq6rxi