Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku

Kinga Adamiak
2015 Biblioteka  
Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech 215 NR 17 (26) BIBLIOTEKA 2013 PL ISSN 1506-3615 KINGA ADAMIAK Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneostudium przypadku Streszczenie. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo (GIM) to organizacja międzyuczelniana, która od 2000 roku przeprowadza
more » ... larne badania funkcjonalności włoskich bibliotek akademickich. Grupę tworzą przedstawiciele 16 znaczących uczelni. Wyniki badań publikowane na stronie internetowej organizacji stanowią swoistą bazę danych na temat funkcjonowania współczesnych bibliotek akademickich we Włoszech oraz tendencji rozwojowych włoskiego bibliotekarstwa, są też interesujące pod względem porównawczym. Celem artykułu jest zreferowanie działalności grupy GIM na przestrzeni kilkunastu lat, przedstawienie najważniejszych założeń projektu, prezentacja stosowanych metod badawczych oraz ukazanie, w jaki sposób podejmowane inicjatywy wpisują się w szerszy kontekst badań funkcjonalności bibliotek podejmowanych w całej Europie, również w Polsce. Słowa kluczowe: badania funkcjonalności bibliotek, standardy oceny bibliotek akademickich, współczesne biblioteki włoskie.
doi:10.14746/b.2013.17.11 fatcat:npgwszhihjddjoonxijorg2zg4