An analytical method for construction of a fundamental portfolio

Paweł Kliber, Anna Rutkowska-Ziarko
2019 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
The classical models used for the construction of an investment portfolio do not take into account the fundamental values of the companies in question. The model of a fundamental portfolio adds this dimension to the classical criteria of profitability and risk. It is assumed that an investor selects stocks according to their attractiveness measured by some fundamental values of companies. In the paper the authors propose an analytical solution of the optimization problem of constructing a
more » ... onstructing a fundamental portfolio and present empirical examples of the calculation of fundamental portfolios of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange. Streszczenie: Klasyczne metody wyboru portfela inwestycyjnego nie biorą pod uwagę wartości fundamentalnej spółek. Model portfela fundamentalnego dodaje ten wymiar do klasycznych kryteriów zyskowności i ryzyka. Zakłada się w nim, że inwestor wybiera spółki według ich atrakcyjności inwestycyjnej, mierzonej za pomocą pewnych wskaźników fundamentalnych. W artykule przedstawiono propozycję analitycznego rozwiązania problemu optymalizacyjnego konstrukcji portfela fundamentalnego. Zaprezentowano też przykłady wyznaczania tą metodą portfeli fundamentalnych złożonych z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Słowa kluczowe: analiza portfelowa, wartość fundamentalna, wybór wielokryterialny, portfel fundamentalny.
doi:10.15611/pn.2019.2.03 fatcat:zcgeghtbozbblnxaahz7dujhqi