BÜTÜNLEŞİK KANALLI PERAKENDECİLİĞİN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: DEFACTO ÖRNEĞİ

Özlem ÖZDEMİR SÜZER, Çağatan TAŞKIN
2021 Abant Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.11616/asbi.954374 fatcat:uyyhuz7sgralnc3xuepdudmt4e