Rzecz o kształtowaniu tożsamości zawodowej nauczyciela

Andrzej M. De Tchorzewki
2022 Roczniki Pedagogiczne  
Podstawowym celem naukowym artykułu jest zwrócenie uwagi na jedno z ważnych zagadnień, które mieści się w obszarze pedeutologii. Dotyczy ono treści i zakresu nauczycielskiej tożsamości zawodowej, analizy jej źródeł i podstaw, a także atrybutów. Problemy wynikające z tych zagadnień zostały ujęte w strategię poszukiwań odpowiedzi na pytania o strukturę i dynamikę ich kształtowania się. Proces wywodu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o znaczenie nauczycielskiego etosu i generacji praw
more » ... wych będących świadectwem zawodowej tożsamości. Ponadto wskazano w nim na rolę i istotę procesu dochodzenia nauczycieli do zawodowej tożsamości w czasach chaosu aksjonormatywnego. Przeprowadzona analiza zmierzała do opisu poznawczego, wyjaśnienia wraz z interpretacją głównego przedmiotu podjętego zagadnienia oraz aplikacji w postaci pytań otwartych skierowanych w zakończeniu do czytelników.
doi:10.18290/rped22141.7 fatcat:uf4jqlgs3fe6fpj7ftzzb75whi