Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Kom isja Geoinformatyki PAU Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii, Teledetekcji, Romuald Kaczyński, Jan Ziobro
2000 unpublished
Streszczenie Przedstawiono porównanie wyników opracowania dwóch bloków, o wielkości 93 i 56 zdjęć, w różnych skalach i o różnej jakości, metodą półautomatycznego pomiaru za pomocą ISDM firmy INTERGRAPH i automatyczną metodą za pomocą MATCH-AT firmy Inpho. Przedstawiono porównanie wyników z obu metod i ocenę dokładności za pomocą fotopunktów kontrolnych. 1. W stęp Celem opisywanego badania jest określenie wielkości przewidywanego wzrostu dokładności elementów orientacji zewnętrznej w metodzie
more » ... rznej w metodzie automatycznej aerotriangulacji, Ackermann /1996], w odniesieniu do aerotriangulacji półautomatycznej. Istotnie większa dokładność wyznaczenia elementów orientacji zewnętrznej pozwoliłaby na projektowanie rzadszej osnowy terenowej. Drugim powodem badania jest sprawdzenie celowości wykonywania automatycznej aerotriangulacji (AAT) dla bloków zdjęć o niskiej jakości radiometrycznej i przy silnym pokryciu terenu, gdyż mimo znacznego postępu w fotogrametrii zdarzają się projekty w oparciu o materiały wtórne.J:_.: Do badania wybrano dwa bloki, których fotopunkty i fotopunkty kontrolne są szczegółami terenowymi o dokładności identyfikacji ok. 0,5 piksela, a jeden z bloków tworzą kopie oryginalnych zdjęć. 2. O pis danych testow ych Na zdjęciach bloku I znajduje się miasto wraz z przedmieściami i terenami rolniczymi na jego obrzeżach. Jakość zdjęć pod względem geometrycznym i radiometrycznym jest dobra. Blok ma 17 fotopunktów i 44 fotopunkty kontrolne. Fotopunktami są dobrze identyfikowalne szczegóły terenowe, których współrzędne określono bezpośrednim pomiarem, a łączny błąd identyfikacji i pomiaru określono na 9 cm. Blok II jest fragmentem bardzo dużego bloku zdjęciowego, gdzie szeregi mają po kilkadziesiąt zdjęć, tak że czas wykonania zdjęć sąsiednich szeregów znacząco się różni.
fatcat:3e3yf2jorfhlbpidb7u3vbgsuy