25pXH-9 CuB_2O_4の高周波ESR II(25pXH 実験技術開発,磁気共鳴一般,磁性一般,領域3(磁性,磁気共鳴))
25pXH-9 ESR measurements of copper metaborate CuB_2O_4

T. Fujita, Y. Fujimoto, S. Mitsudo, T. Idehara, T. Saito, M. Motokawa, K. Inoue, J. Kishine, Y. Kousaka, S. Yano, J. Akimitsu
2006 Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan (Nihon Butsuri Gakkai koen gaiyoshu)  
doi:10.11316/jpsgaiyo.61.2.3.0_365_1 fatcat:rprm2jv2sbffbjdv2ddnlw73im