Az Bilinen Bir Konu ' İdiyopatik Kronik Pelvik Ağrı': Bir Olgu Sunumu

Pınar SİVRİKAYA, Cicek HOCAOGLU
2021 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
ÖZET Kronik pelvik ağrı (KPA) özellikle üreme çağındaki kadınları etkileyen önemli sağlık sorunlarından biridir. Jinekolojik, ürolojik, nörolojik, gastrointestinal, kas-iskelet sistemi gibi çok sayıda sistemden kaynaklanabilen KPA'nın ayırıcı tanısında güçlükler yaşanabilir. Tıbben açıklanamayan idiyopatik kronik pelvik ağrı (İKPA) psikolojik nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Oldukça sık rastlanmasına rağmen İKPA'nın etiyolojisi, klinik görünümü, seyri ve tedavi yaklaşımı ile ilgili bilgiler
more » ... ıtlıdır. Bu çalışmada depresif yakınmalarla başvuran ve İKPA tanısı ile izlenen 43 yaşındaki kadın olgu literatür bulguları ışığında sunulmuştur. Hastanın İKPA yakınmaları ile sık sık hastane başvurularının olması dikkat çekicidir. Klinisyenlerin tıbben açıklanmayan İKPA'nın psikiyatrik yönü konusunda duyarlı olmaları önemlidir.
doi:10.32708/uutfd.997595 fatcat:6wp7wxzor5hlllnzqqyuwfgxo4