Edukacja religijna w szkołach publicznych w Finlandii

Małgorzata Czuryk
2015 Kościół i Prawo  
KOŚCIÓŁ I PRAWO 4(17) 2015, nr 1, s. [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] Małgorzata Czuryk EDUKACJA RELIGIJNA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH W FINLANDII Szkoła publiczna to taka jednostka organizacyjna, która ma zapewnić nieodpłatny i powszechny dostęp do kształcenia na odpowiednim poziomie nauczania. Uczniowie dzięki niej realizują swoje prawo do nauki oraz obowiązek edukacyjny trwający przez czas określony przez prawodawcę. Szkoły publiczne upoważnione są do tego, aby poprzez
more » ... wydawane przez siebie dokumenty urzędowe (świadectwa) potwierdzać ukończenie przez ucznia szkoły danego stopnia. Szkoły te utrzymywane są ze środków publicznych. W tym wymiarze szkoła stanowi przestrzeń publiczną i z tego m.in. powodu kwestia edukacji religijnej w tych szkołach stanowi przedmiot ożywionej debaty publicznej. Rysują się w niej dwa stanowiska będące konsekwencją istniejących w Europie koncepcji na to, co stanowi wspólny fundament kultury europejskiej. Zwolennicy koncepcji neoliberalnej opierają ten wspólny fundament na założeniach filozofii Oświecenia i ideałach rewolucji francuskiej. Natomiast zwolennicy koncepcji personalistycznej za wspólny fundament kultury europejskiej uważają chrześcijaństwo 1 . Przejawy tego dualistycznego podejścia do korzeni Europy przekładają się w praktyce na kształt regulacji prawnych przyjętych w po-
doi:10.18290/kip.2015.4.1-6 fatcat:exb3waky5re5hdlkj3fbf7mioq