Kulturella arv och kollektiva minnen: Vem är i behov av vad?

Richard Pettersson
2016 Nordisk Museologi  
Sten Rentzhog, landsantikvarie och länsmuseichef i Jämtland, skrev 1987 i en artikel om "kulturminnesvårdens uppgift", att denna rimligen inte primärt kan vara att bevaka sina egna intressen. Målet måste gälla samhällets intresse, såtillvida att kulturminnesvårdens uppgift är att bevara kulturspår som kan ge underlag åt historia, kontinuitet, förståelse, identitet. Allt som oftast, menar han, stannar dock minnesvårdaren vid att hävda enbart bevarandet samtidigt som han/hon underlåter att nämna
more » ... jälva det humanistiska syftet med verksamheten: "För varför ska vi bevara kontinuiteten i den fysiska miljön? Naturligtvis vet alla svaren. Men om kommuner, byggherrar, allmänhet, ska förstå varför det är så viktigt att bevara, så måste vi lära oss att formulera det. Ofta! Det gör vi inte. Vi bara upplever målet för vår verksamhet, och då framstår det som så självklart, att när vi sedan ska förklara så hoppar vi över första tankeledet." 1
doi:10.5617/nm.3492 fatcat:pvioe4pi4vcbxdbiji43yqiph4