Mahmud B. Zeyd El-Lâmişî ve Istılah Sözlüğü :"Keşfu'l-Elfâz"

İsmail ŞIK, Ömer SADIKER
2018 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
Özet Mahmud b. Zeyd el-Lâmişî hakkında çokça bilgi sahibi olmadığımız bir Hanefi-mâturidi âlim olup hakkında farklı kaynaklara serpiştirilmiş bilgi kırıntıları ile karşılaşılmaktadır. Aktarılan bu bilgilerde ise Lâmişî'nin ismi başta olmak üzere, vefat tarihi, hayatı ve eserleri kapalı kalmıştır. Bu yüzden Lâmişî'nin doğum tarihi hakkında her hangi bir bilgi olmadığı gibi ölüm tarihi hakkında kaynaklarda verilen bilgiler de birbiriyle çelişkilidir. Bu farklılıklardan dolayı bu bilgilerin
more » ... k arz etmeyip Lâmişî, "Lâmişî" lakabını taşıyan diğer âlimlerle karıştırılmaktadır. Bu lakabı taşıyan üç farklı kişinin olduğu bilinmektedir. Kaynaklarda çalışmamızın konusu olan Mahmud b. Zeyd el-Lâmişî'den ziyade diğer iki şahısla ile ilgili kısmen de olsa bazı bilgilere ulaşmak mümkündür. Mahmud b Zeyd el-Lâmişî'nin "et-Temhid" adlı kelam eserinini yanında "Usluli'l-Fıkh" adlı fıkıh usulü çalışması vardır. Diğer bir çalışması olan "Keşfu'l-Elfâz" adlı eseri, kelami ve fıkhi temel bazı kavramları ele alarak açıkladığı bir çalışmasıdır. Lâmişi bu çalışmasında hem fıkıh usulü anlayışına hem de kelâmi görüşlerine temel olan kavramların izahını yaparak düşünce sisteminin şeklini ortaya koymuştur. Bu risalenin içerdiği kavramların sayısı çeşitliliği ve özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra seçilen bazı kavramlar irdelenecektir. Lâmişî'nin bu yaklaşımı metodik anlamda oldukça önemlidir. Çalışmamızda Lamişi'nin bu eseri perspektifinde değerlendirmeler yapıp kavramlara kazandırdığı anlamlar, yaptığı yorumlar üzerinde duracağız. Kavramlara verdiği farklı veya yeni anlamlar söz konusu ise bunları ayrıca belirtip izah edeceğiz. Abstract Mahmud b. Zeyd al-Lâmişî is a scholar of Hanafi-mâturidi that we do not know much about, and there is information crumbs scattered about different sources. In this information, the history of Lâmişî, the date of death, his life and works have been closed. Therefore, there is no information about the date of birth of Lâmişî, and the information given in the sources about the date of death is contradictory. Due to these differences, this information is not accurate, but the Lâmişî, the Bu Lâmişî bu is carried out with the other scholars who carry the nickname. It is known that there are three different people bearing this nickname. Mahmud b. It is possible to reach some information about the other two persons rather than Zeyd al-Lâmişî. Mahmud b Zeyd el-Lâmişî"s "et-Temhid l" in the name of the work called "Uslulihidl-Fıkh' there is a method of fiqh work. His other work, ı Keşfu alarakl-Elfâz eri, is a work which he explained by taking some basic and basic concepts. In this study, Lâmişi explained the concept of the thought system by explaining the concepts that are based on both fiqh style understanding and kalamic views. After giving information about the diversity and characteristics of the concepts included in this treaty, some selected concepts will be examined. This approach of lâmişî is very important methodically. In this study, we will focus on the interpretations of Lamişi 's meanings from the perspective of this work and its meanings. If there are different or new meanings to the concepts, we will also explain and explain them.
doi:10.21733/ibad.476145 fatcat:rea7fztynvfapjh3vnfmbaquzi