ZAKOPAVANJE PREDMETOV Magična dejanja v ruralnem okolju vzhodne Slovenije

Mirjam Mencej
unpublished
IZVLEČEK Članek opisuje magična dejanja zakopavanja raznih predmetov na zemljišče ali v objekte sovaščana z namenom, da bi škodili njemu ali njegovemu pridelku, živini itd., zabeležena v ruralnem okolju vzhodne Slovenije v letih 2000-2002. Ključne besede: magija, čarovništvo, medsosedska zavist ABSTRACT The article describes magic acts of burying various objects on the land or in the buildings of neighbours in order to harm them, their crops, livestock, etc., registered in the rural environment
more » ... e rural environment of Eastern Slovenia in 2000-2002. Ko je Alan Macfarlane leta 1970 izdal svojo knjigo Witchcraft in Tudor and Stuart England, A Regional and Comparative Study, v kateri je na mikronivoju 1 raziskoval socialne vzorce obtožb-karakteristike tistih, ki so bili obtoženi čarovništva, in njihove odnose z domnevnimi žrtvami-, je knjiga, v kateri je združil zgodovinski pristop z antropološkim oz. sociološkim pristopom, glede na dotedanje raziskave pomenila revolucionarno novost v raziskovanju čarovništva. S svojo metodo je na podlagi zgodovinskih virov uspel pronikniti v socialne odnose med vpletenimi: pokazal je, da sta bili obtoženka 2 in njena žrtev vedno sosedi, nadalje, da je bilo za "čarovnico" tipično njeno socialno obnašanje: beračenje, združeno s prekletstvom ali pritoževanjem, kadar njena želja ni bila uslišana. Ugotovil je tudi, da je bil tožnik njen sosed, navadno malce bogatejši, ki ji je pomoč (dar, posojilo) zavrnil in se zato počutil krivega. Posledica tega je bila, da je zavrnjena soseda-ki je te občutke povzročila-postala predmet njegovega sovraštva. V bodoče je vse nesreče, ki so se pripetile njemu, njegovi družini ali lastnini, pripisal njenemu čarovništvu. 1 Za svojo raziskavo je izbral tri vasi v Essexu in raziskoval sojenja čarovnicam iz teh vasi v obdobju od 1560 do 1650. 2 Ker so obtoženci čarovništva na splošno najpogosteje ženske, sem se v članku odločila za uporabo ženskega spola, čeprav je obtoženec lahko tudi oseba moškega spola.
fatcat:wtee6h64kjdn5eio4bao6ia5tq