T H E M U R C H I S O N M E M O R I A L

1879 The Lancet  
Öz Çalışmamız kapsamında güvenli üçüncü ülke kavramının tanımına yer verildikten sonra, kavramın hukuki dayanağı ve güvenli üçüncü ülkenin belirlenmesine ilişkin genel kriterler ortaya konulmuştur. Genel kriterlerin belirlenmesinin ardından, AB hukukunda güvenli üçüncü ülke kavramının ne şekilde düzenlendiği ve AB'nin çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla gerçekleştirdiği güvenli üçüncü ülke uygulamaları incelenmiştir. Bu kapsamda, güvenli üçüncü ülke kavramını tanımlayan ve detaylı kriterler
more » ... Uluslararası Korumaya İlişkin AB Usul Yönergesi hükümleri, uluslararası koruma başvurusunu incelemekle sorumlu devletin belirlenmesini sağlayan Dublin III Tüzüğü hükümleri ve Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması özelinde AB geri kabul anlaşmaları incelenmiştir. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasının uygulanabilmesi bakımından Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak kabul edilmesi büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla çalışmamız kapsamında Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olmak için AB hukukunda aranan kriterleri yerine getirip getirmediği de incelenecektir. Abstract In this article, after giving definition of the concept of safe third country, general criteria have been laid down for determining which countries are safe and the legal basis of the concept. Following the establishment of general criteria, the safe third-country concept in EU law and the safe third-country practices that the EU has achieved through various mechanisms have been analyzed. In this context, the provisions of the EU Procedures Directive which defines the concept of safe third country and envisages detailed criteria, Dublin III Regulation provisions which allows the determination of the state responsible for examining the application for international protection and the EU readmission agreements, specifically EU-Turkey Readmission Agreement are examined. For the implementation of the EU-Turkey Readmission Agreement Turkey must be considered a safe third country. Therefore, our study analyzes whether Turkey fulfills the requirements under EU law in order to be a safe third country.
doi:10.1016/s0140-6736(02)45983-1 fatcat:6tz3nyi2vbeo7hxnvgnpfyzt2a