Ιωάννη Φωτόπουλου, «Ορθόδοξος χριστιανισμός και ιστορική κριτική της Βίβλου»

Pavlos D. Vasileiadis
2014 Zenodo  
English title: John Fotopoulos, "Orthodox Christianity and Historical Criticism of the Bible"
doi:10.5281/zenodo.4265352 fatcat:7ojtm7yxwfgbvlqu357zn6cgpi