Principles of differentiation of pension relations: some aspects of the theory of pension law

Ніна Романівна Нижник, Ірина Олександрівна Гуменюк
2015 Proceedings of the National Aviation University. Series: Legal Gazette  
Н. Р. Нижник, доктор юридичних наук, професор І. О. Гуменюк, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник ПРИНЦИПИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПЕНСІЙНИХ ВІДНОСИН: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПЕНСІЙНОГО ПРАВА У статті аналізуються підстави диференціації правового регулювання пенсійних відносин, з'ясовуються принципи солідарності та диференціації. Досліджуються можливості запровадження єдиних принципів нарахування пенсій для осіб, пенсійне забезпечення яких здійснюється за нормами спеціального
more » ... . Ключові слова: реформа пенсійної системи, теорія пенсійного права, принципи правового регулювання, підстави диференціації, єдині принципи нарахування пенсій.
doi:10.18372/2307-9061.35.8551 fatcat:age62uantfhyrmx54yciiwc45u