Vakıf Yapılarında Estetik Kavramlar

Orhan Cezmi Tuncer
2015 Vakıflar Dergisi  
In this article beauty being examinated via aesthetical concepts on waqf Works. Aesthetic understanding of philosophers such as Platon, Platius, Farabi and İbn Sina, defined in the discourse. Waqf works shown as an example in the article and supported with photograph and charts to display architecture and beauty. Waqf monumental/art works being mentioned in the perspective of aesthetical dimension. Estetik kavramların Vakıf eserlerinden yola çıkılarak anlatıldığı makalede; güzellik üzerinde
more » ... lmuştur. Platon'dan Platius'a, Farabi'den İbn Sina'ya filozofların güzelliğe bakışı ve estetik anlayışları tanımlamıştır. Vakıf eserleri örnek gösterilerek, fotoğraf ve çizimlerle desteklenen makalede, mimari ve güzelliğe yer verilmiştir. Vakıf abidevi/sanat eserlerinin estetik boyutu üzerinde durulmuştur.
doi:10.16971/vd.99184 fatcat:nce2spb5yrbm7erqjobq27hp5q