CuBr2-Catalyzed Three-Component Coupling for Synthesis of Quinoline-2,4-dicarboxyl Derivatives

Kou Wang, Haofei Yu, Linfen Ding, Jianlin Hu
2014 Youji huaxue  
doi:10.6023/cjoc201401020 fatcat:ygc5jlen3jbobcclydsozaqtaq