Thrombolysis for Bileaflet Valve Thrombosis
二葉弁血栓弁に対する血栓溶解療法の検討

Nanritsu Matsuyama, Kunio Asada, Keiichiro Kondo, Toshihiro Kodama, Seiichiro Minohara, Shigeto Hasegawa, Yoshihide Sawada, Junko Okamoto, Seiji Kinugasa, Ken Okamoto, Shinjiro Sasaki
1999 Japanese Journal of Cardiovascular Surgery  
doi:10.4326/jjcvs.28.39 fatcat:ayilwigwibcsljexhot4cpac4a