INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJSKA KOMPETENCIJA U UDŽBENICIMA ZA ENGLESKI JEZIK U OSNOVNOJ ŠKOLI

Milica Bilić-Štefan
unpublished
opisuje određeni broj aktivnos-ti i zadataka koji mogu poslužiti svrsi vježbanja i stjecanja međukulturalnih vještina i stavova poput znatiželje, otvorenosti i tolerancije prema drugim kul-turama, što je nužno za uspješno međukulturalno komuniciranje. Ključne riječi: osnovna škola, društveno-kulturalno znanje, interkultur-alne vještine i stavovi, međukulturalne aktivnosti i zadaci 1. Uvod Interkulturalna komunikacijska kompetencija je sposobnost uspješnog komuniciranja među pripadnicima
more » ... ih kultura, a osim lingvističke i sociolingvističke kompetencije zahtijeva i određena znanja (savoir), vještine (savoir-faire) i stavove (savoir-être). Ona podrazumijeva sposobnost uspješnog uspostavljanja odnosa između vlastite i strane kulture, svojevrsnu kulturalnu osjetljivost, te sposobnost identifi ciranja i korištenja različitih stra-tegija za uspostavljanje kontakata s osobama iz drugih kultura. Prema Byramu (1997.), pripadnici različitih kultura, kako bi ostvarili uspješnu komunikaciju, Odgojne znanosti Vol. 10, br. 1, 2008, str. 231-240 Stručni članak
fatcat:nsbgsq4xlbbkhksuyzgccf5eqy