Analysis of the level and dynamics of financial results of MIC enterprises according to financial statements

A. I. Khorev, V. Yu. Padalkin, A. M. Prygunkov
2016 Vestnik Voronežskogo Gosudarstvennogo Universiteta Inženernyh Tehnologij  
doi:10.20914/2310-1202-2016-3-385-388 fatcat:gmiiygp67nemnmhg4krbusxmfq