Comparison the Anatomical Success of Fascia Versus Cartilage Graft in Myringoplasty Cases with Contralateral Perforation
Kontralateral Perforasyon Mevcut Miringoplasti Hastalarında Fasiya ve Kartilaj Greft Başarı Oranlarının Karşılaştırılması

Mehmet Fatih KARAKUŞ, Süleyman Emre KARAKURT, Mustafa ÇOLAK, Fakih Cihat ERAVCI, Kürşat Murat ÖZCAN, Hacı Hüseyin DERE
2020 kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi dergisi  
doi:10.24179/kbbbbc.2019-71216 fatcat:7ug6c56txncxvhph5nd37ikhoa