DRUŠTVENA ODGOVORNOST TRGOVAČKIH LANACA. STUDIJA SLUČAJA: SURADNJA KAUFLANDA I LIDLA S CARITASOM ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

Davor Trbušić, Dražen Maleš, Danijel Labaš
2019 South Eastern European journal of communication  
Društvena odgovornost strateški je segment poslovanja svake organizacije. Poznato je da primjena koncepta odgovornoga ponašanja nerijetko rezultira podizanjem konkurentnosti organizacije te izgradnjom pozitivne i održive reputacije na tržištu. Iznimka nisu ni trgovački lanci u Hrvatskoj, koji društveno odgovorno ponašanje, to jest poslovanje, nastoje integrirati u sve razine korporativnoga života. Stoga je u središtu ovoga rada pregled i analiza društveno odgovornih projekata trgovačkih lanaca
more » ... idl i Kaufland, ostvarenih u suradnji s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije. Za potrebe rada provedeni su dubinski intervjui s ključnim akterima spomenutih organizacija te je istraženo koliko je takvih projekata provedeno, što se njima željelo postići, kakav je njihov učinak, kako takvi projekti utječu na ozračje u organizaciji i njezinu korporativnu kulturu, odnosno zašto su se navedeni trgovački lanci odlučili za suradnju upravo s crkvenom, karitativnom institucijom. Uz to, provedeno je i istraživanje javnoga mišljenja među mladom populacijom o tome koliko društveno odgovorni projekti trgovačkih lanaca utječu na svijest potrošača da svoj novac potroše upravo u trgovačkim lancima s posebnim senzibilitetom za društveno odgovorne projekte. Ključni rezultati istraživanja pokazali su da je većina ispitanika upoznata s konceptom društveno odgovornoga poslovanja te ga pozitivno percipira, kao i to da su mladi potrošači svoj novac skloniji trošiti upravo u trgovačkim lancima koji društveno odgovorno djeluju. Isto tako, ispitanici istraživanja smatraju da mediji ne pridaju dovoljnu pozornost takvim društveno odgovornim projektima, dok su, s druge strane, iskazali određenu zadršku prema motivima i pobudama trgovačkih lanaca da primjenjuju takav poslovni koncept.
doi:10.47960/2712-0457.2019.2.1.49 fatcat:4qm7jzgcxnfiziostsdfw4i7cu