STATYSTYCZNE UJĘCIE PRZYCZYN WYPADKOWOŚCI W ODNIESIENIU DO RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Klaudia Ciach, Magdalena Górska, Jacek Wołowczyk, Dorota Klimecka-Tatar
2022 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie  
Streszczenie: Artykuł został poświęcony tematyce związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem publikacji jest zbadanie przyczyn wypadkowości w wielu branżach i grupach zawodowych oraz weryfikacja wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Tematyka wypadkowości jest jednym z kluczowych zagadnień bezpieczeństwa przestrzeni pracy, bowiem nie da się jej wyeliminować i dotyczy ona wielu aspektów odnoszących się również do życia codziennego. Codziennie każdy z nas jest narażony
more » ... na działanie wielu czynników mogących powodować sytuacje potencjalnie wypadkowe. Dlatego podjęto temat wypadkowości w ujęciu zarówno statystycznym na bazie danych GUS, jak i badań prowadzonych w określonych grupach ankietowych w województwie śląskim. Badania realizowane były za pomocą formularza internetowego i zawierały szereg pytań z zakresu wypadkowości. Jak wykazali respondenci, jako główną przyczynę powstawania wypadków przy pracy wskazuje się czynnik ludzki. Natomiast jako czynnik, z jakiego udziałem wypadek miał miejsce, podaje się uderzenie w obiekt nieruchomy. Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, że w obu badaniach kluczowe czynniki się pokrywają. Nie da się jednak jednoznacznie w sposób uniwersalny określić jednego prawidłowego czynnika powodującego wypadek przy pracy, który determinowałby jego powstawanie w miejscu pracy.
doi:10.17512/znpcz.2022.1.01 fatcat:iintrqsirvg2xiks6bqz2377vy