Symposium on viral infections in medicine. 1. An animal model of ATL research
内科領域におけるウイルス感染症 ATL研究の動物モデル

Isao MIYOSHI
1988 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.77.1339 fatcat:lxkuciixkbdtvpnbddhpxh3qnm