pod redakcją

Kamillei Aghtan, Michaela O'rourke, Karin Sellberg
unpublished
O projekcie Ten specjalny numer InterAliów zatytułowany "Płyny ciała", poświęcony tematyce szeroko pojętej cielesnej płynności oraz płynów fizjologicznych, ma w założeniu przynieść rozwinięcie queerowej teorii i polityki cielesności orazontologii, która nie będzie tylko transgresją dla transgresji. Nie chodzi nam też o bezkrytyczne wynoszenie płynności do rangi dominującego i fetyszyzowanego tropu w studiach queer, o którym tak przekonująco pisze Brad Epps. Celem niniejszej publikacji jest
more » ... ublikacji jest raczej coś, co z niepokojem postrzegamy jako swego rodzaju higienizację, i-co za tym idzie-oswajanie odmieńczego myślenia. Podczas gdy teoria queer i korporalny feminizm nigdy nie stroniły od cielesnego nadmiaru i tego, co jest odrzucane jako cielesny abiekt, niniejszy numer stawia sobie za cel zaadaptowanie, czerpanie i zarazem rozwijanie istniejących badań w tej tematyce (mamy tu na myśli prace m.in. Elizabeth Grosz, Tima Deana, Calvina Thomasa, Shannon Bell, Johna Paula Ricco) poprzez skoncentrowanie się na wytworach ciała, które zwykle wzbudzają obrzydzenie i ontologiczny niepokój, a więc na pocie, krwi, ropie, nasieniu, śluzie, mleku, łzach, wymiocinach, płynnym stolcu, ślinie, żółci, płynie rdzeniowym, moczu, krwi menstruacyjnej, łoju, kobiecym ejakulacie, wodach płodowych,kwasach trawiennych. Transdyscyplinarna orientacja tej publikacji pozwala na zbadanie, w jaki sposób odmieńczość ciała-rozumiana jako umowność jego integralności i właściwości/własności-jest problematyzowana w różnych obszarach i z różnych pozycji. O ile pojęcie abiektu stworzone przez Julię Kristevę stanowi z pewnością istotny punkt odniesienia dla tego projektu, to jednak wolimy skupić się na perspektywach bardziej afirmatywnych, które pozwolą pobudzić do życia politykę i ontologię odmieńczości oraz na nowo wypełnić ją ożywczą płynnością. Mamy poczucie, że wiele z tego, co obecnie uchodzi za myśl queerową (a także tego, co z niej wychodzi) często odcina się i przemilcza materialny wymiar ciała i jego abiektalne tropy i wytwory; wystarczy chociażby wspomnieć, że wiele z płynów wymienionych powyżej nigdy nie doczekało się wzmianki ze strony teoretyków zajmujących się queerem. Również korporalny feminizm, który rzekomo ma na nowo ucieleśniać ontologię, traktuje ciało i ucieleśnione bycie w sposób abstrakcyjny i holistyczny, co pod wieloma względami bardziej utwierdza niż podważa granice fizyczności i ucieleśnionej interakcji / dyfuzji.-płyny ciała strona: 1 / 16
fatcat:pnx35k5jfbgmxer2trthzfjae4