K článku "Možnosti a principy vakcinace proti covidu-19"

Vladimír Bíba
2021 Praktické lékárenství  
V minulém čísle Praktického lékárenství vyšel vysoce aktuální, podnětný a odborně fundovaný článek "Možnosti a principy vakcinace proti covidu-19" (Prakt. lékáren. 2021; 17(1): 7-13). Autoři zde uvádějí, že možným rizikem pro úspěšné zavedení vakcín v prevenci nemoci covid-19 se stává "nedůvěra části laické, ale bohužel i odborné veřejnosti". Tato nedůvěra však může být i reakcí na skutečnost, že vakcíny k prevenci covidu-19 jsou často prezentovány jako řádně registrované, jejichž krátká doba
more » ... inického hodnocení (méně než rok) pokryla veškeré klinické zkoušky, které jinak řádná registrace vyžaduje. Lidé přitom z různých, někdy i obskurních zdrojů vědí, že tomu tak není, a proto pak nedůvěřují ani dalším odborným informacím o očkování. Z tohoto důvodu se jeví vhodné doplnit článek o skutečnosti týkající se registrace vakcín k prevenci covidu-19.
doi:10.36290/lek.2021.027 fatcat:cx3pcl2n2nhlbkr7ds3zrq6klu