Istanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Binası Avize ve Apliklerinin Restorasyon Öncesi Belgeleme Çalışmaları ve Onarım Önerileri

Işıl Özsait Kocabaş, Gülder Emre
2020 Art-sanat dergisi  
Öz İstanbul Üniversitesi Rektörlük Merkez Binası'nda gerçekleştirilen restorasyon sırasında, yerinden sökülmüş olan avize ve aplikler, rektörlük bahçesindeki konteynırlarda koruma altına alınmıştır. Bu aydınlatma armatürlerinin onarımlarının yapılabilmesi için gerekli olan işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna yönelik uygulamalarda toplamda 564 adet aydınlatma armatürü
more » ... dınlatma armatürü temizlenmiş, belgelenmiş; depolanan aydınlatma armatürlerinin türü, sayısı, tarihi eser niteliği, hasar durumu tespiti, onarım ve yerinde montajı hakkında önerileri içeren ayrıntılı bir rapor hazırlanmıştır. Ayrıca, montaj işlerini kolaylaştırmak için, bina kat planları üzerine ait oldukları yerler işaretlenerek, envanter numaraları yazılmıştır. 29 Nisan 2015 -27 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, aydınlatma armatürlerinin paketlendiği 161 adet kutu ilgili birime teslim edilmiştir. Rektörlük Merkez Binası'nın eser niteliğindeki avize ve aplikleri bakımonarımları yapıldıktan sonra yerlerine asılmıştır. Gerekli kontroller Bölümüz ve Rektörlük yetkililerinin ortak denetimleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu makalede, bahsedilen kapsamlı çalışmanın aşamaları özetlenerek verilmektedir. Abstract This study focuses on the documentation and repair of the chandeliers and wall lights that were dismounted and protected in closed storage areas at the garden of University Rectorate during the restoration work of the Rectorate Central Building. The investigation to determine the required processes for the repair of these light fixtures was conducted by the Department of Conservation and Restoration of Artefacts, Faculty of Letters, Istanbul University. In the initial part of the study, 564 pieces of light fixtures were separately documented and reported, detailing the types, number, nature and value as historical artifacts, possible damages, repair and mounting of the stored light fixtures. Additionally, in order to facilitate the mounting-related works, the locations of these fixtures were marked on the building's floor plan, and their inventory numbers were recorded. Following the works that were carried out between April 29, 2015 and May 27, 2015, 161 boxes in which light fixtures had been packed were delivered to the related department. These historical artifacts were hung in their original places after they had been repaired. The required controls were conducted under the supervision of our Department and Rectorate staff. This study provides a summary of this comprehensive work. Extended Summary The restoration of Istanbul University's (I.U.) historic Rectorate Central Building took place between 2009 and 2015, within the scope of the I.U. Renovation and Restoration Projects. During this period, the chandeliers and wall lights of the building were dismounted and stored in the containers that were placed in the Rectorate's garden, to be mounted back in their original places following the completion of the renovation and restoration process. For the restoration works for these chandeliers and wall lights, which are an integral part of the historic building, a report and technical specifications were requested from the Department of Conservation and Restoration of Artefacts, Faculty of Letters, Istanbul University. In line with this request, documentation and damage assessment were conducted by the Department between April 29, 2015 and May 27, 2015. As a result, 245 chandeliers, 14 lanterns, 2 lamp shades, 4 floor lamps, 294 wall lights stored in containers and 1 chandelier and 1 lantern were all designated with an inventory number, and also 1 crystal chandelier that was being repaired in Room Z-16 and 2 tulip chandeliers that were in Room Z-15 of the building were recorded. The types, specifications, general sizes and value as artifacts of these light fixtures were determined and defined, and suggestions for their repair were proposed according to their determined current state. In addition to the prepared report, the inventory and box list with respect to the floor plans; the simplified list that indicates types, numbers and value as historical artifact, which will make easier the defining process in the movable record control system; the floor plans that show the places/spots where the chandeliers and wall lights were to be mounted; and an additional file and photograph folder that includes the inventory files, which serves as identity cards for artifacts, were prepared.
doi:10.26650/artsanat.2020.13.0014 fatcat:cyc72pozsfdtledshmphwllcgu