Smart computing and cyber technology for cyberization

Xiaokang Zhou, Flavia C. Delicato, Kevin I-Kai Wang, Runhe Huang
2020 World wide web (Bussum)  
doi:10.1007/s11280-019-00773-y fatcat:odaovo5s2jeu7poik5wr3cgrpi