Tattooing the Body in Community at Large and in Prison Environment – Marginalisation in the Socio-Cultural Context
Tatuowanie ciała w środowisku wolnościowym i więziennym – marginalizacja w kontekście społeczno-kulturowym

Mariusz Snopek
2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
Trwałe naznaczanie (zdobienie i piętnowanie) ciała znane jest od zarania dziejów. zjawisko tatuażu (jako jednej z wielu form modyfikacji ciała) przekroczyło kręgi pewnych marginalnych grup społecznych. Współcześnie przypisywane jest wielu innym środowiskom, a tym samym stało się nieodłącznym elementem nie tylko podkultury czy subkultury, lecz także popkultury. W Polsce można wyszczególnić trzy typy tatuażu: artystyczny, amatorski i więzienny. Na potrzeby artykułu typy tatuażu występujące w
more » ... e zostały podzielone na zjawisko tatuażu wykonywanego w warunkach wolnościowych (tatuaż artystyczny i amatorski) oraz zjawisko tatuażu wykonywanego w placówkach o charakterze izolacyjnym (tatuaż więzienny). Osoby posiadające tatuaże, niezależnie od jego typu, funkcjonują w określonym środowisku, które prezentuje postawę akceptacji lub postawę negującą. Ryzyko marginalizacji inaczej jawi się w przypadku tatuażu wolnościowego, a inaczej w przypadku tatuażu więziennego. W artykule ukazano główne determinanty przyczyniające się do umiejscowienia jednostki w grupie narażonej marginalizacją. Konkluzję tekstu stanowią wyniki prezentowane w oparciu o badania prowadzone w latach 2005-2018 zarówno w środowisku wolnościowym, jak i w środowisku izolowanym.
doi:10.17951/j.2022.35.3.219-235 fatcat:czrfikszuzaoxhoarfkecgfmiy