Sukces szkoły integracyjnej jako jeden z wymiarów kształtujących jej kulturę organizacyjną

Zenon Gajdzica
2017 Roczniki Pedagogiczne  
ZENON GAJDZICAA SUKCES SZKOŁY INTEGRACYJNEJ JAKO JEDEN Z WYMIARÓW KSZTAŁTUJĄCYCH JEJ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ WPROWADZENIE Kilka ostatnich dekad to czas intensywnego (skokowego i toczącego się) reformowania systemu oświaty. Szkoła, jako podstawowa instytucja tego systemu, znajduje się w tyglu zmian. Ideologiczne, ekonomiczne, kulturowe, religijne uwikłania oczekiwań wobec niej sprawiają, że jest ona jedną z tych instytucji, które znajdują się w sytuacji szczególnej niepewności. To zaś utrudnia jej
more » ... To zaś utrudnia jej planowy i systematyczny rozwój oraz naraża ją na nieustanną krytykę. Krytyka ta zasadza się na wielu przesłankach. Jedną z nich jest przekonanie, że straciła ona możliwość wywiązywania się ze swoich funkcji, ponieważ została zaprojektowana i zbudowana dla innej -niż dzisiejsza -rzeczywistości (Mazurkiewicz, 2011, s. 61). W efekcie takiego podejścia podważa się efektywność i społeczną użyteczność tej instytucji (Boryczko, 2015; Świątkiewicz-Mośny, 2014) . Paradoksalnie intensywna krytyka szkoły w wymiarze globalnym i lokalnym pozostaje w sprzeczności z jej autoprezentacją w środowisku lokalnym. Autoprezentacja ta, w związku z rywalizacją o uczniów, konstytuuje się na jej walorach czy unikatowym potencjale -nie zawsze będącym w zbieżności z jej lokalnym wizerunkiem. W czasach, gdy wszystko należy legitymizować efektywnością (nierzadko sprowadzoną wyłącznie do wskaźników ekonomicznych), dyrektorzy szkół i nauczyciele poszukują tego, co wyróżnia i stanowi o atrakcyjności szkoły, Prof. dr hab. ZENON GAJDZICA -Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; adres do korespondencji: ul.
doi:10.18290/rped.2017.9.3-1 fatcat:cer2tei3ubdkviaxyymfdyi6c4