Development of wire cutting – current state in the world – part III
Rozwój cięcia struną – stan aktualny na świecie – cz. III

Bożena Ciałkowska, Magdalena Wiśniewska
2015 Mechanik  
W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przecinania strunowego. Opisano kierunki rozwoju w znaczących i największych ośrodkach naukowo -badawczych zajmujących się zagadnieniem cięcia strunowego. Zaprezentowano wybrane firmy światowe i spektrum możliwości rozwiązań konstrukcji przecinarek strunowych stosowanych w laboratoriach jak również przemyśle m.in. fotowoltaicznym, elektronicznym, optycznym. SŁOWA KLUCZOWE: cięcie strunowe, przecinarki strunowe In the article latest
more » ... evements in the field of wire cutting were described. Directions of the development in significant and the largest research centres dealing with the issues of the wire cutting were described. Chosen world companies and a spectrum of wire saws construction solutions were introduced. Wprowadzenie Przecinanie struną zbrojoną przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit. Ta mało znana, jeszcze 50 lat temu, metoda stała się w XXI wieku niezastąpioną i wręcz bezkonkurencyjną w procesach przecinania materiałów trudnoobrabialnych niemetalowych w szczególności monokryształów. Narzędzia strunowe są stosowane przemysłowo do cięcia monokryształów od około 1964 roku [1]. Należy tu jednak zaznaczyć, że oprócz ukierunkowania na przemysłowe cięcie przede wszystkim materiałów krystalicznych, metoda ta przysporzyła sobie rzesze zwolenników dzięki szerokim możliwościom zastosowania w warunkach laboratoryjnych. Aktualnie po wieloletnim pokonywaniu różnorodnych przeszkód technicznych i technologicznych konstrukcji maszyn i wytwarzania narzędzi rozwój tej metody jest w ciągłym rozwoju. Mimo ustabilizowanej pozycji przecinania strunowego wśród ściernych metod rozdzielania, obserwuje się intensywny rozwój dotyczący głównie trzech obszarów: technologii wytwarzania narzędzi strunowych, rozwiązań konstrukcyjnych przecinarek oraz wdrażania do nowych zastosowań. Zagadnienie cięcia struną -kto się tym zajmuje? W dobie obecnej większość dużych przedsiębiorstw stosujących metodę przecinania strunowego ma swoje ośrodki badawcze. Istnieje także wiele uczelni jak również instytutów prowadzących badania nad tą metodą. Największym i najprężniej rozwijającym się ośrodkiem badawczym w Europie jest Instytut Fraunhofera w Niemczech. Ośrodek ten zajmuje się badaniami stosowanymi oraz ich wdrożeniami w przemyśle. Jednym z ostatnich osiągnięć Instytutu Mechaniki i Materiałów było wytworzenie strun zbrojonych trwale z nanorurek węglowych [1, 5] . Instytut organizuje co roku tzw. "PV days" w ramach których, prezentuje najnowsze osiągnięcia zarówno swoje jak również firm z przemysłu aktywnie biorących udział w konferencji. Spośród krajów europejskich Niemcy są jednymi z aktywniejszych badaczy metody cięcia strunowego a to za sprawą dużego zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w tym energii słonecznej. Z firm niemieckich, aktywnych na rynku przecinania strunowego wymienić można: Logomatic, HK Präzisionstechnik, Saint Gobain, Dramet i inne. Są to firmy z wieloletnimi tradycjami, wciąż pracujące nad rozwojem technologii wytwarzania narzędzi jak i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie konstrukcji i zastosowania przecinarek strunowych. Duże ośrodki przemysłowe z zapleczem badawczym odnaleźć można również w Szwajcarii (Meyer Burger, Well), Szkocji (Logitech) czy Belgii (Bekaert) oraz krajach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Obecnie silną i stabilną pozycję na rynku badań i technologii cięcia strunowego mają również Stany Zjednoczone. Głównym czynnikiem napędzającym była tutaj historia rozwojowa procesorów krzemowych, ściśle związana z doliną krzemową. To kolebka znanych, prężnie rozwijających się firm t.j.: Applied Materials, South Bay Technology, Kerf Industries. Od wielu lat dynamiczny rozwój i znaczące badania nad * dr hab. inż. Bożena Ciałkowska prof. nadzw. PWr
doi:10.17814/mechanik.2015.8-9.346 fatcat:uvvbdzfponer5llmpl3pkehrpm