Motywy wyboru i oczekiwania studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach związanych z turystyką

Izabela Kapera
2017 Turyzm  
Abstrakt: Celem badań była analiza motywów wyboru oraz identyfikacji oczekiwań studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach z zakresu turystyki. W postępowaniu badawczym wykorzystano kwestionariusz ankiety skierowany do wymienionej grupy osób. Wykazano, że głównym motywem wyboru studiów w Polsce była w 60% chęć jednoczesnego studiowania i podjęcia pracy. Niemal połowa respondentów po ukończeniu studiów zamierza zostać w Polsce. Młodzi ludzie, którzy wyrazili chęć wyjazdu do innych krajów
more » ... du do innych krajów najczęściej wskazywali Hiszpanię i Niemcy. Jednocześnie większość osób po skończeniu studiów chciałaby pracować w zawodach związanych z turystyką, najczęściej w biurach podróży i hotelach. Słowa kluczowe: turystyka, kształcenie, studenci zagraniczni, Ukraina.
doi:10.18778/0867-5856.27.1.02 fatcat:ifz75luqifcpjf7nlwczdpj53m